Ostraha, bezpečnost práce a požární ochrana

Společnost provádí kompletní  služby bezpečnostní agentury doplněné o školení a zajišťování povinností organizací na úsecích BOZP a požární ochrany.

Bezpečnostní služby

  • Ostraha a ochrana movitého a nemovitého majetku
  • Přeprava peněžních zásilek a cenin, včetně jejich případné úschovy v trezoru
  • Zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných akcí
  • Ochrana objektů, včetně zabezpečení dozoru souvisejícího s provozem
  • Zpracování plánů ochran objektů a posuzování úrovně jejího zabezpečení
  • Provozování zabezpečovacích zařízení sloužících k ochraně majetku a osob včetně zpracování projektu elektronického a audiovizuálního zabezpečení dle přání zákazníka (elektronické zabezpečovací systémy, elektronická požární signalizace apod.)
  • Služby soukromých detektivů

 


SVĚŘTE SVÉ STAROSTI SE SPRÁVOU NEMOVITOSTÍ A OSTRAHOU DO NAŠICH RUKOU © 2010 nonap.cz | redakční systém, SEO a webdesign od AG TOP TIP | partneři | Loadtime: | 0,014775s